Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους στην αγορά εργασίας και να τα επιλύσουν χρησιμοποιώντας στην πράξη διδαχθείσες μεθόδους και τεχνολογίες, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με εξοπλισμό που μετά το πέρας των σπουδών τους είναι δυνατό να κληθούν να χρησιμοποιήσουν.

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών τους βοηθά να ενημερωθούν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών ή Οργανισμών που τους εκπαιδεύουν και να εξοικειωθούν με τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. Από την άλλη μεριά, η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες και Οργανισμούς να γνωρίσουν φοιτητές στα πλαίσια μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού. Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της Επιχειρηματικής κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής.

Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αφορούν:

Ανάπτυξη λογισμικού που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για βελτίωση της λειτουργίας τους σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.
Χειρισμό λογισμικού, συσκευών ή εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας.
Ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για την διάρθρωση και λειτουργία των επιχειρήσεων ή οργανισμών απασχόλησής τους.
Διεξαγωγή μετρήσεων, συλλογή και ανάλυση στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ασκούμενους φοιτητές στα πλαίσια εργασιών τους ώστε να ληφθούν αποφάσεις ή να προταθούν λύσεις σε πιθανά πρακτικά προβλήματα.
Παρατήρηση διαδικασιών παραγωγής με σκοπό την απόκτηση εμπειριών που αφορούν την οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας.

Θέλετε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση στον τομέα του Web Design/Developμent;

Η Internet Services αναζητεί άτομα για πρακτική άσκηση.

– Θα ρυθμίσουμε το ωράριό σας σύμφωνα με τη σχολή σας.
– Μπορείτε να εργάζεστε μαζί μας από το σπίτι σας.
– Έχετε προοπτικές για μόνιμη εργασία μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Εάν θέλεις και εσύ να κάνεις την πρακτική σου άσκηση μαζί μας, συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

    Επικοινωνήστε μαζί μας για πρακτική άσκηση

    Για την πρακτική άσκηση

    Τα παραπάνω δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, τα στοιχεία που θα λάβουμε στο Email θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.