Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία μας!

Με την αλλαγή της εταιρικής μας ταυτότητας. Η αλλαγή αυτή συμβαδίζει με τις πολλαπλές ενέργειες ανανέωσης και εξέλιξης στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία μας, υιοθετώντας μια νέα φιλοσοφία. Η νέα εταιρική ταυτότητα, αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο τις αξίες και τη φιλοσοφία μας, και αποτελεί ηχηρή δήλωση για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας, καθώς και κάθε μέλους της ομάδας μας ώστε να φέρουμε το αύριο του Ίντερνετ, σήμερα. Μετά από μια πολύ καλή και μακροχρόνια συνεργασία με κάποιους εξαιρετικούς και έμπειρους συνεργάτες, αποφασίστηκε από κοινού η ίδρυση μια νέας πλέον εταιρείας. Η νέα μας εταιρεία Internet Services Ι.Κ.Ε, ως πάροχος...